Re: where is haproxy log?

From: Przemysław Konopczyński <p.konopczynski#grono.net>
Date: Mon, 17 May 2010 09:21:54 +0200


W dniu 2010-05-17 04:08, Bruno Guimarães Sousa pisze:
> Hi everyone,
> using debian squeeze here.
> I installed haproxy through aptitude.
> Executing "/etc/init.d/haproxy start" doesn't starts haproxy process
> and I can't see a log anywhere.
>
> Where is the log? What can be happening?
>
> regards,
> --
> Bruno Guimarães Sousa
> www.ifba.edu.br <http://www.ifba.edu.br>
> PONTONET - DGTI - IFBA
> Ciência da Computação UFBA
> Registered Linux user #465914

Hi
Check "/etc/default/haproxy". There :is variable # Set ENABLED to 1 if you want the init script to start haproxy. ENABLED=0
Default option is "0"

-- 

Przemysław Konopczyński
Administrator Systemów i Sieci
Tel: +48 502 781 288
Email:p.konopczynski#grono.net  <mailto:p.konopczynski#grono.net>

Grono.net S.A.
ul. Wiertnicza 45A, 02-952 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy;
KRS 0000292169, NIP: 9291739015  Regon: 141197097 Kapitał zakładowy: 550.000,00 zł
http://grono.net  <http://grono.net/>


Treść tej wiadomości jest poufna i prawnie chroniona. Odbiorca może być jedynie jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem niniejszej wiadomości, jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione i może by karalne. Jeżeli wiadomość ta trafiła do Ciebie omyłkowo, uprzejmie prosimy o odesłanie jej na adres nadawcy i usunięcie.
Received on 2010/05/17 09:21

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : 2010/05/17 09:30 CEST